Ашура е празник на мюсюлманите, който се отбелязва 30 дни след Курбан байрама, на десето число от първия месец Мухарем, и е предшестван от пост. С Ашура сунитите в България честват спасението от потопа, след което Нух пейгамбер и синовете му приготвили ястие от различни зърнени култури. Затова за празника мюсюлманите приготвят ашура/ашуре, ястие от разнообразни варива – царевица, пшеница, фасул, ориз, леща, грах. Към ашурата се добавя осолената курбанска опашка, съхранена от Курбан байрама. Българите мюсюлмани в Родопите поднасят на трапезата на този ден трахана от царевица, фасул, месо, мазнина. Ястието се приготвя с желание за осигуряване на плодородие, а част от него се раздава на няколко къщи за душите на покойните. Няколко зърна домакинята хвърля на покрива на къщата и в градината с надеждата за богата година.

Името „протестанти” не е популярно у нас – в разговорния език последователите на реформираното Християнство са по-известни като „евангелисти”. В България те имат свои празници, като част от световното Протестантско движение. Официално наброяват 65 000 души, но неофициално се предполага, че са към 100 000.

Юдейските празници отбелязват важни събития от свещената история на юдеите, които се възприемат от вярващите като исторически факти.

За юдеите специален ден от седмицата е съботата (шабат). С нея честват връзката си с Бога, който създал света за шест дни и си починал на седмия (седмицата при юдеите започва от неделния ден и събота е седмият поред ден). Съботният ден е ден за молитви и за почивка от светски дела. Семействата се събират на ритуална вечеря в навечерието на събота и на съвместни закуска и обяд в съботния ден.

Страница 4 от 4