През 50-те години на ХХ век, след края на Втората световна война, настъпва първото голямо избуяване на младежки субкултури в Европа и САЩ. Тези колективни културни форми се появяват в резултат на новите образователни реформи, урбанизационните процеси, разрушаването на старата инфраструктура и не на последно място, благодарение на новата вълна имигранти в Западна Европа, идващи от пост-колониалните държави. Субкултурите са плод на културни и етнически смесвания и са особено видни сред младите хора в градска среда. В повечето случаи, субкултурите се определят от стиловите и музикалните предпочитания на младежите, но също така имат класов и идеологически характер и се намират в опозиция на доминиращата култура.