ЛОВ

Ловът е добавъчен поминък без особено стопанско значение. Практикува се по-скоро за удоволствие и спорт, в повечето случаи от по-заможни хора. Рядко има по-съществен принос за изхранване на семейството.

Ловува се заради месото, най-често птици (яребици, пъдпъдъци, диви патици и гъски, фазани, гугутки или врабчета за отговяване на Коледа), а също и зайци. Ловът на сърни, елени и диви прасета става популярен едва напоследък. За кожи се ловят лисици, златки, белки, видри, катерички. За унищожаване на вреден дивеч се преследват вълци, лисици, порове, диви котки, чакали и др., а понякога и катерички, когато те унищожават реколтата от орехи.