Разказът в широкия смисъл понятието са отнася до всички жанрове на неприказната проза (легенда, предание и устен разказ), а в тесен смисъл с него се обозначава само т. нар. устен разказ, който предава лични преживявания на разказвача или на негови роднини, познати, случайни събеседници. До момента този вид фолклорни текстове нямат общоприето название в българската наука и се означават по различен начин: освен устен разказ, се използват още народен разказ, меморат, житейски разказ, личен разказ, всекидневен разказ, автобиографичен разказ, персонален наратив, разговорен наратив.