ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта

БЪЛГАРСКА

ЕТНОГРАФИЯ

Авторски колектив

Споделете Вашето мнение

Изпратете ни материал

Защо направихме този сайт?

Създаването на уеб-сайта „Българска етнография“ е в отговор на нарасналия в последните години интерес към културното наследство и традициите и на желанието да предложим на читателя съвременен поглед към българската етнография от специалисти по проблема. Сайтът представя българската етнография в нейното многообразие: празници, вярвания, календар, обреди от жизнения цикъл, елементи от материалната култура (бит, храна, облекло), социо-нормативна култура, етнографски групи, етно-религиозни общности, етнография на българската диаспора, фолклор.

Image
Image
Image
Image