Животновъдството, плътно обвързано със земеделието, е един от най-старите поминъци на българския народ в хилядолетното му развитие. Географските, геоморфологичните и климатични характеристики по българските земи са особено благоприятни за животновъдството и преди всичко за пастирското стопанство и овцевъдството. Отглеждането на добитък е едно от главните занимания и поминъци на хората още от праисторията.