Женско облекло

Изследователите на българското традиционно народно облекло определят три основни вида женски носии в зависимост от горните дрехи: двупрестилчен, сукманен и саянен.

Т.нар. двупрестилчена женска носия е характерна за Северна България, сукманената е разпространена из цялата страна, като в планинските райони на Северна България битува заедно с двупрестилчената, саяният тип облекло е типичен за Македония и някои селища на Средна Западна България, Тракия и Мала Азия.

Облеклото чрез техниката на тъкане и кроене, чрез материала, формата и композицията на множеството части на костюма разкрива съхранени в продължение на векове архаични черти. Старинните отлики в носиите, съпоставени с данни от археологията и езикознанието, църковното изкуство – стенописи, миниатюри, мозайки; писмените извори-документи, сведения на пътешественици, народописни материали са ясен белег за родова и етническа принадлежност.