Женско облекло

Изследователите на българското традиционно народно облекло определят три основни вида женски носии в зависимост от горните дрехи: двупрестилчен, сукманен и саянен.

Т.нар. двупрестилчена женска носия е характерна за Северна България, сукманената е разпространена из цялата страна, като в планинските райони на Северна България битува заедно с двупрестилчената, саяният тип облекло е типичен за Македония и някои селища на Средна Западна България, Тракия и Мала Азия.

Облеклото чрез техниката на тъкане и кроене, чрез материала, формата и композицията на множеството части на костюма разкрива съхранени в продължение на векове архаични черти. Старинните отлики в носиите, съпоставени с данни от археологията и езикознанието, църковното изкуство – стенописи, миниатюри, мозайки; писмените извори-документи, сведения на пътешественици, народописни материали са ясен белег за родова и етническа принадлежност.

Европейските модни тенденции в облеклото навлизат по българските земи, като се възприемат първоначално от по-младите представители на обществото, търговците и учителите (даскалите). По-възрастните граждани, занимаващите се със земеделие и консервативно настроените предпочитат традиционното облекло, не одобряват европейските моди и им се присмиват.