Народната метеорология е система от познания, представи и вярвания за произхода, същността и действието на протичащите в природата атмосферния явления, и за връзката между тях. Народната метеорология включва и прогнозиране на времето през различните части на деня, през различните периоди на месеците и сезоните. Тя е съществен дял от традиционната духовна култура и от народния мироглед на българина, и е тясно обвързана с неговата селскостопанската трудова практика.