Дантелата - връзка между хора и континенти


Совалковата дантела навлиза в Аржентина през 90-те години на ХХ в. В музеите могат да бъдат намерени совалки, дошли на новия континент с колонизаторите, но плетенето на совалкова дантела никога не се превръща в основно занимание за жените и мъжете в миналото, защото те са ангажирани с обработване на големи площи земя и отглеждане на животни. Социалната структура на обществото не предразполага носене на дантели и поради това не са ценен артикул за изработване, който да носи печалба. Днес интересът от совалковата дантела е провокиран от възможностите за приложения в съвременността.

Цени се възможността дрехата да стане по-интересна и красива. Дантелата може да послужи за впечатляваща декорация у дома, съчетана с други материи, като дърво и метал например. За жените, които се записват да участват в курсовете, това е приятно прекарване на свободното време, което допълва техните хобита. Първите учителки по совалкова дантела са от град Росарио, те усвояват каталунската дантела и стила от Камариняс, Испания. Днес там се провежда среща на дантелиери всяка година, включително има плетене на открито в центъра на града и с много гости от съседните Уругвай и Парагвай. Достъпността до различните стилове се увеличава чрез възможностите, които предлага интернет пространството.

В последните години интересът към совалковата дантела и към произведенията, които могат да се сътворят с нея, става все по-голям. Например съществува организирана група по плетене на совалкова дантела от общинското училище по занаяти в квартал на Буенос Айрес, което осигурява и заплащането на учителката. В големите аржентински градове днес се създават школи по совалкова дантела, има и дантелиерски центрове, които реализират срещи всяка година. Някои учители създават свои ателиета, в които преподават на желаещите да се научат. Грасиела Рамос и Пабло Кокони организират обучение в плетене на совалкова дантела за много последователи от цяла Аржентина. Заниманията имат и социални функции, включително и за хора със здравословни проблеми. Периодичните уроци по дантела дават възможност за допълнителни средства на преподавателите, които имат друга основна професия или са в пенсия. Последователите на совалковата дантела и тези, които искат да се обучават стават все повече. Значението на дантелите днес надхвърля ролята им в миналото, основната им функция в нашето съвремие е да свързват хората и носят удоволствие от общуването между индивиди с общи интереси.

В Испания совалковата дантела навлиза през ХVI в. и два века по-късно производство ú е широко разпространено. Дантелата се изработва не само от жените на рибарите, тя е начин за прехрана на част от населението. Постепенно употребата ѝ навлиза и сред различни групи в обществото, не само сред аристократи и духовници. През ХVI в. в областта Галисия бързо се развива производството на дантела. То достига своите най-големи достижения през ХVIII в. и изработената продукция започва масово да се изнася. Едно от най-известните места, свързано с дантелата и до днес, е Камариняс, Галисия, където в наши дни всяка година се организира панаир на дантелата. В последните 30 години се организира и международен панаир на дантелата. В специализираното училище по изкуства и занаяти във град Ферол, Галисия, се преподава плетене на дантела. През 2015 г. група ентусиасти създават неправителствена асоциация „Камино да артесания”, чиято цел е да работи за съхраняването и промотирането на ръчния труд като част от историята и културата на местните хора. Наред с възстановяване на занаяти, свързани с кожа, вълна, текстил и др., запазването на уменията за плетене на совалкова дантела представлява акцент в дейността на организацията. За популяризирането на асоциацията се провеждат конференции, срещи, работилници и изложби. Именно дантелата се превръща в своеобразен мост между традицията и съвременността. Местните дантелиери я адаптират към настоящето, но с ясното съзнание, че тя е един от символите на техните корени.

В Кралство Испания и до днес се обособяват различни центрове на дантелата, които търсят база за бъдеща обща организация. Совалковата дантела се съхранява в съвременността чрез преподаването ѝ в специализирани школи. Преподавател по дантела се възприема за престижна професия и може да носи стабилни доходи. Ана Исабел Мадригал Фернандес от Наваермоса, Толедо създава Школа по совалкова дантела, която е известна в цялата територия на Кралство Испания и Аржентина. В родния си град всяка сряда преподава като доброволец на група от дантелиери, които се събират в общинския културен дом. От 2012 г. тя организира множество от семинари и работилници, свързани с дантелите. Участва с презентации и собствени произведения на различни международни форуми, включително и в Калофер през 2022 г. Публикува книги, посветени на различните техники и дизайн в совалковата дантела. Школата на Ана Исабел Мадригал Фернандес е посещавана от много последователи, които искат да се научат да плетат совалкова дантела. Днес тя се помещава в Алкала де Енарес, близо до Мадрид, за да бъде по-достъпна за повече желаещи да се учат. Учениците ѝ не пресъздават стари модели, те се стремят да изразят себе си чрез своите лични творения. В нашата съвременност хората са привлечени от общуването посредством дантелата. Тя не е само средство за допълнителни доходи, а начин за прекарване на свободното време в творческа среда чрез непосредствено общуване с хора, които имат подобни интереси и увлечения. В среда на демократична възможност за изява на персоналните качества и представи на индивидите функциите на дантелата се променят. Тя се превръща в своеобразна връзка между хората и континентите, между миналото и настояще.

 

Литература

Кюркчиева, И., Б. Писанчева. Кой създава и кой използва дантела. Електронен каталог, билингва. 2019.

Писанчева, Б. . Дантелата: културни технологии и социални практики. София, 2022.

Bruggeman, M. L’Europe de la Dantelle. Bruge: Stichting Kunstboek, 1997.

Gonzalez, A. Una visita a Monovar / Visiting Monovar (Alicante, Spain). “La Tejida” de Monovar / “La Tejida” from Monovar. Vuelta y Cruz / Twist and Cross, № 17, 2016, 4-9.

Madrigal, A. I. F., Infantes, M. G. Diseño de patrones. 2017.

Madrigal, A. I. F., Infantes, M. G. Muestrario de ondas. 2018.

Olloix, G. Présentation et celle du création le Puy de Dôme et vigne vierge. 1001 dentellières, Bouvot, C., M. Bouvot, 2016, 110 – 111.  

Olloix, G. Présentation avec la photo de l'éventail et de différents modèles retraçant l'évolution de l’apprentissage. 1003 dentellières, Bouvot, C., M. Bouvot, 2018, 114 – 116.

Olloix, G. 2020. Le Cluny polychrome de Brioude. Bulletin OIDFA, 2020, № 4, 27-29.

Pissancheva, B. Como improvisar. Se puede ensenar? / How to Improvise. Is it Possible to Teach? Vuelta y Cruz / Twist and Cross, 2018, № 24, 4-5.

Risselin – Steenebrugen, M. Trois seicles de dentelles. Bruxelles. 1997. 

The OIDFA. Congress Organizing Committee. Les Dentelles de France/ Lace of France. Caen: OIDFA.2012.