Сюнет

Обрязването е характерна традиция за религии като юдаизма и исляма. С извършването на ритуала хората изразяват принадлежност към съответната религиозна общност. В исляма сюннет са думите и делата, които пророкът Мохамед е изрекъл, извършил и заповядал да се спазват, към които спада и обрязването, също наименовано сюнет. Началото на традицията на обрязването се свързва с пророка Ибрахим.

II.1.7 Сюнет на турско момчеЗа мюсюлманите в България събитието е голям семеен празник, наричан ‘детска сватба’. Момчетата се обрязват на няколкогодишна възраст. В предходния ден се коли курбан, като за целта се избира здраво и хубаво животно, най-често овен. За празника се канят близки, роднини, съседи. Самият ритуал на обрязването в миналото се е извършвал от специални лица, наречени сюнетчии. Детето е получавало подаръци, хубави нови дрехи. По време на социалистическото управление сюнетът е бил забранен от властите. Въпреки това много хора тайно са обрязвали момчетата си.

Често в селищата в миналото и в съвременността се правят масови обрязвания на повече деца. В тези случаи сюнетът се превръща в общоселищен празник. Децата се качват от бащите си на коне и водени от тях правят процесия до площада на селището. Момчетата носят специално приготвени дрехи и шапки, които имитират облеклото на военачалник/паша. Обрязването в съвременността се извършва от медицински лица. За празника се наемат музиканти, понякога се организират и борби. В наши дни мюфтийства, джамийски настоятелства и отделни спонсори инициират провеждането на големи масови обрязвания на деца в райони, населени компактно с мюсюлманско население.

Литература

Лозанова, Г. Деца и ислям. – Български фолклор, 1996, кн. 3-4, 21-37.

Цанева, Е. Обичаи при бременност, раждане и отглеждане на дете. – В: Родопи. Традиционна народна духовна и социалнонормативна култура. София, 1994, 118-145.

 

 

Молитва при сюнет в с. Дулово, Разградско, 1953 г., сн. З. Димитрова, ИЕФЕМ - АЕИМ № XI-127_1