Терминът „врачка“ е еквивалентен на термините „гледачка“, „вражалица“ и „чародейка“, а в голяма част от случаите също и на „баячка“ и „магьосница“. Има и други термини, засягащи взаимнозаменяеми категории, като например „ясновидка“, „пророчица“, „врачка“, „гледарица“ и т.н. Така например балканската (южнославянската) лечителка обикновено е врачка, гледачка или магьосница – все понятия, натоварени с отрицателен смисъл. Важно е обаче този тип лечителки в балканските православни култури да бъде отграничаван от демонични персонажи от фолклора като вражалица, мамница, магесница и др., а също и от подобните в Западна Европа, които обикновено остават изолирани от обществото.

Страница 3 от 3